Tag: Cây Ngũ Bội Tử

Cây Ngũ Bội Tử

NGŨ BỘI TỬ

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA NGŨ BỘI TỬ Galla             Có hai loại ngũ bội tử Âu và ngũ bội tử Á.  Ngũ bội tử Âu là tổ tạo nên của một loài côn trùng cánh màng – Cynips gallae tinctoriae Olivier khi loài côn trùng này chích để đẻ trứng trên chồi cây sên – Quercus lusitanica Lamk.......