Tag: Cây Mạch Nha

Cây Mạch Nha

MẠCH NHA

Thông tin khoa học của  MẠCH NHA Fructus Hordei germinatus Mạch nha là hạt (về phương diện thực vật học thì gọi là quả) nẩy mầm phơi khô của cây đại mạch – Hordeum vulgare L. ; họ Lúa – Poaceae. Cây đại mạch là một loại cây ngũ cốc, mọc hàng năm. Mỗi năm thế giới sản......