Tag: Cây Mã Đề

Cây Mã Đề

CÂY MÃ ĐỀ

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA CÂY MÃ ĐỀ Semen et Folium Plantaginis             Dược liệu là hạt và lá của cây mã đề – Plantago major L., họ Mã đề – Plantaginaceae.             Trên thế giới có các loài như: P.media L., P.lanceolata L., P.psyllium L., P.depressa Willd … cũng được sử dụng. Đặc điểm thực vật và phân bố.             Cây thuộc thảo, sống dai, thân......