Tag: Cây Lô Hội

Cây Lô Hội

CÂY LÔ HỘI

Thông tin khoa học của CÂY LÔ HỘI Aloe             Vị thuốc lô hội là dịch chảy ra từ lá rồi cô đặc của một số loài thuộc chi Aloe, họ Lô hội – Asphodelaceae. Trong khoảng 180 loài thì chỉ có 4 loài được dùng làm thuốc. Hai loài được chú......