Tag: Cây Lá Ngón

Cây Lá Ngón

CÂY LÁ NGÓN

Thông tin khoa học của CÂY LÁ NGÓN Tên khoa học Gelsemium elegans Benth., Họ Mã tiền Loganiaceae Còn gọi là: Cỏ ngón, đoạn trường thảo, hồ mạn đằng, câu vẫn, thuốc rút ruột, ngón vàng. 1.Đặc điểm thực vật Cây lá ngón là loại cây mọc leo, thân và cành không có lông, trên thân hơi......