Tag: Cây Kim Ngân Hoa

Cây Kim Ngân Hoa

KIM NGÂN HOA

Thông tin khoa học của KIM NGÂN HOA Flos Lonicerae             Dược liệu là nụ hoa có lẫn một số hoa đã nở của cây kim ngân – Lonicera japonica Thunb. hoặc một số loài khác như L. dasystyla Rehd., L. confusa D.C. họ Kim ngân –  Caprifoliaceae. Đặc điểm thực vật. (loài L. japonica......