Tag: cây ích mẫu

cây ích mẫu

ÍCH MẪU

CÂY ÍCH MẪU Ở nước ta hiện nay có 2 loài ích mẫu: Leonurus artemisia (Lour.) S.Y. Hu (=Leonurus heterophyllus Sweet) họ Hoa môi – Lamiaceae.  L. sibiricus L., 1.Đặc điểm thực vật Leonurus artemisia (Lour.) S.Y. Hu: Cây thảo, sống hàng năm hay 2 năm, thường cao 0,5 -1m. Thân vuông mọc đứng có nhiều rãnh dọc và......