Tag: cây hương nhu trắng

cây hương nhu trắng

HƯƠNG NHU TRẮNG

CÂY HƯƠNG NHU TRẮNG Tên khoa học: Ocimum gratissimum L. Họ Hoa môi Lamiaceae. Cây Hương Nhu Trắng 1, Đặc điểm thực vật và phân bố Cây thảo, cao 0,5 – 1,5m. Thân vuông có lá mọc đối chéo chữ thập, lá hình trứng nhọn mang nhiều lông. Hoa mọc tập trung ở ngọn cành thành......