Tag: Cây Hoàng Cầm

Cây Hoàng Cầm

CÂY HOÀNG CẦM

Thông tin khoa học của CÂY HOÀNG CẦM Radix Scutellariae Dược liệu là rễ cây hoàng cầm Stecullaria baicalensis Georgi họ Hoa môi Lamiaceae 1.Đặc điểm thực vật và phân bố. Cây thuộc thảo, sống nhiều năm, thân có 4 cạnh, lá mọc đối, dài 1,5-4cm, rộng 3-8mm, phiến lá hình mác hẹp, gần như......