Tag: Cây Hoa Hòe

Cây Hoa Hòe

CÂY HOA HÒE

Thông tin khoa học của CÂY HOA HÒE Flos Sophorae Dược liệu là nụ cây hoa hoè Sophora japonica L., họ Đậu Fabaceae. 1.Đặc điểm thực vật Cây gỗ, to, cao có thể đến 15m, thân thẳng có chỏm lá tròn. Cành cong queo. Lá kép lông chim lẻ, có 9-13 lá chét hình trứng, đỉnh......