Tag: Cây Hạt Củ Đậu

Cây Hạt Củ Đậu

HẠT CÂY CỦ ĐẬU

Thông tin khoa học của HẠT CÂY CỦ ĐẬU Semen Pachyrhizi Bộ phận dùng là hạt cây củ đậu Pachyrhizus erosus Urb., = P. angulatus Rich., Họ Đậu Fabaceae.   Đặc điểm thực vật. Cây củ đậu cho ta rễ củ để ăn. Cây leo, lá kép gồm 3 lá chét hình tam giác rộng. Hoa......