Tag: Cây Diếp Cá

Cây Diếp Cá

CÂY DIẾP CÁ

Thông tin khoa học của CÂY DIẾP CÁ Herba Houttuyniae Dược liệu là toàn cây dùng tươi hay phới khô của cây diếp cá (còn gọi là ngư tinh thảo, lá dấp)  Houttuynia cordata Thunb., họ Lá dấp Saururaceae. 1.Đặc điểm thực vật. Cây Diếp Cá thuộc thảo, thân ngầm, rễ mọc ở các đốt. Thân trên mặt đất mọc đứng......

1 Comment