Tag: Cây Dây Mật

Cây Dây Mật

CÂY DÂY MẬT

Thông tin khoa học của CÂY DÂY MẬT ( Dây thuốc cá) Radix Derris Bộ phận dùng là rễ cây dây mật Derris elliptica Benth. họ Đậu Fabaceae   Đặc điểm thực vật. Loại dây leo to, dài có thể đến 10m. Lá kép lông chim 1 lần lẻ. Lá chét to, khi non mềm.......