Tag: Cây Dâu

Cây Dâu

DÂU

Thông tin khoa học của CÂY DÂU Nhiều bộ phận của cây dâu tầm – Morusalba L., họ Dâu tầm – Moraceae, được dùng làm thuốc. Dược điển Việt nam ghi 2 bộ phận dùng: vỏ rễ dâu và lá dâu. Đặc điểm thực vật và phân bố. Cây nhỏ cao 2-3m nếu trồng ở......