Tag: cây đào

cây đào

CÂY ĐÀO

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA CÂY ĐÀO Semen Persicae Dược liệu là hạt của cây đào Prunus persica (L.) Batch. họ Hoa hồng Rosaceae phân họ Mận Prunoidae. Đặc điểm thực vật             Cây nhỡ, cao 3 – 4m. Lá đơn, mọc so le, hẹp, dài, có cuống ngắn, mép lá có răng cưa nhỏ, khi......

1 Comment