Tag: Cây Đại Hoàng

Cây Đại Hoàng

CÂY ĐẠI HOÀNG

Thông tin khoa học của CÂY ĐẠI HOÀNG Rhizoma Rhei Chi Rheum có khoảng 50 loài, việc xác định các loài khó vì do có lai tạo giữa các loài và do địa dư khí hậu của từng nơi mà hình thái và cả thành phần hóa học cũng có thay đổi. Dược điển của Trung quốc......