Tag: Cây Cốt Khí Muồng

Cây Cốt Khí Muồng

CÂY CỐT KHÍ MUỒNG

Thông tin khoa học của CÂY CỐT KHÍ MUỒNG Semen Cassiae occidentalis Cốt khí muồng là hạt phơi khô của cây cốt khí muồng, còn có tên khác là vọng giang nam, muồng lá khế, dương giác đậu (muồng sừng dê) – Cassia occidentalis L., họ Vang Caesalpiniaceae. 1.Đặc điểm thực vật Cây mọc dại ở các......