Tag: Cây Cốt Khí Củ

Cây Cốt Khí Củ

CÂY CỐT KHÍ CỦ

Thông tin khoa học của CÂY CỐT KHÍ CỦ Radix Polygoni cuspidati Dược liệu là rễ phơi khô của cây cốt khí củ Poligonum cuspidatum Sieb. et Zucc. , họ Rau răm Polygonaceae. 1.Đặc điểm thực vật             Cây nhỏ sống lâu năm, cao 0.50 – 1m. Trên thân và cành thường có những đốm tím hồng.......