Tag: Cây Chút Chít

Cây Chút Chít

CHÚT CHÍT

Thông tin khoa học của CÂY CHÚT CHÍT Radix Rumicis             Dược liệu là rễ cây một số loài chút chít – Rumex có chứa anthranoid như: Rumex wallichii Meissn., R. crispus L. , họ Rau răm – Polygonaceae. 1.Đặc điểm thực vật             Chút chít là cây thảo sống nhiều năm, cao đến 1m, thân ở gốc có đường kính......