Tag: cây chanh

cây chanh

CHANH

CÂY CHANH Tên khoa học: Citrus aurantifolia (Christm. & Panzer) Swingle Họ cam – Rutaceae                        Citrus limonia Osbeck 1,Đặc điểm thực vật và phân bố Cây nhỡ, lá mọc so le, mép có khía răng cưa. Hoa trắng mọc riêng lẻ hoặc thành chùm 2 – 3......