Enter your keyword

Tags: cây cau

CAU

CAU

Thông tin khoa học của Cây Cau Tên khoa học của cây cau nhà Areca catechu L., Họ Cau Arecaceae 1.Đặc điểm thực vật, phân bố và trồng hái Cau là một cây sống lâu năm, thân mọc thẳng, cao độ 15 – 20m, đường kính 10 – 15cm. Thân tròn, không chia cành, không có lá,… View more

098.572.9595