Tag: cây cam thảo

cây cam thảo

CAM THẢO

CÂY CAM THẢO Radix Glycyrrhizae Dược điển Việt Nam quy định dùng 2 loại: Glycyrrhiza glabra L Họ Đậu – Fabaceae Glycyrrhiza uralensis Fisher 1.Đặc điểm thực vật:  Cây nhỏ mọc nhiều năm, có một hệ thống rễ và thân ngầm rất phát triển. Thân ngầm dưới đất có thể đâm ngang đến 2 mét.......