Tag: Cây Cà Phê

Cây Cà Phê

CÂY CÀ PHÊ

Thông tin khoa học của CÂY CÀ PHÊ Có 3 loài chính: Cà phê chè (Coffea arabica L). Cà phê mít (Coffea exselea Chev.). Cà phê vối (Coffea robusta Chev.). Họ Cà phê – Rubiaceae 1.Đặc điểm thực vật Cây cà phê sống lâu năm. Thân gỗ, cao 3-5m (cà phê chè) hoặc 10 – 15m (cà phê vối,......