Tag: Cây Cà Lá Xẻ

Cây Cà Lá Xẻ

CÀ LÁ XẺ

CÂY CÀ LÁ XẺ Tên khoa học của cây cà lá xẻ: Solanum laciniatum Ait., Họ Cà Solanaceae. Cây cà lá xẻ còn gọi là cà Úc. 1.Đặc điểm thực vật Cây thuộc thảo, sống nhiều năm, cây cao tới 2 – 2,5 m, thân mọc đứng, phần gốc hóa gỗ.Thân thiết diện tròn, khi cây......