Tag: cây bưởi

cây bưởi

BƯỞI

CÂY BƯỞI Tên khoa học: Citrus maxima (Burm.) Merr. Họ Cam – Rutaceae Tên đồng nghĩa: Citrus aurantium L. var. grandis L., Citrus grandis (L.) Osbeck,                         Citrus decumanaL. 1,Đặc điểm thực vật và phân bố Cây nhỡ, cao tới gần 10m. Cành có gai nhỏ mọc ở kẽ......