Tag: Cây Bông

Cây Bông

CÂY BÔNG

Thông tin khoa học của CÂY BÔNG Gossypium             Cây bông thuộc  chi Gossypium; họ bông – Malvaceae. Bông  có nhiều thứ do lai tạo từ  4 loài chính: herbaceum L. arboreum L. barbadense L. hirsutum L. Hai loài trên thuộc nguồn gốc châu Á. Hai loài  dưới   thuộc nguồn gốc châu Mỹ. Đặc điểm thực vật và phân bố            ......