Tag: cây bồ kết

cây bồ kết

BỒ KẾT

CÂY BỒ KẾT Fructus Gleditschiae Bộ phận dùng là quả của cây Bồ kết Gleditschia fera (Lour.) Merr. (Gleditschia australis Hemsl., G. sinensis Lam.) Họ Vang Caesalpiniaceae.   1.Đặc điểm thực vật Cây to, có gai phân nhánh. Lá kép lông chim. Cuống chung có lông và rãnh dọc. Có 6-8 đôi lá chét dài 25 mm, rộng 15......