Tag: CÂY BẠCH ĐÀN GIÀU CITRONELAL

CÂY BẠCH ĐÀN GIÀU CITRONELAL

BẠCH ĐÀN GIÀU CITRONELAL

CÂY BẠCH ĐÀN GIÀU CITRONELAL Bạch đàn chanh: Eucalyptus citriodora Hook.f. Đặc điểm dễ phân biệt với các loài bạch đàn khác là lá có mùi chanh,  rất thơm. Lá có chứa một hàm lượng lớn tinh dầu (3,3 – 4,8%). Thành phần chính của tinh dầu là citronelal (trên 70%) ngoài ra còn có citronelol......