Tag: cây bạch đàn giàu cineol

cây bạch đàn giàu cineol

BẠCH ĐÀN GIÀU CINEOL

CÂY BẠCH ĐÀN GIÀU CINEOL Bạch đàn trắng Eucalytus camaldulensis Dehnhardt Bạch đàn liễu Eucalytus exserta F.V.Muell 1,Đặc điểm thực vật và phân bố: Cây gỗ, cao 20 – 25m, vỏ mềm bong thành mảng. Lá non hình trứng, không cuống, mọc đối ở những đôi lá đầu. Lá già mọc so le, cong lưỡi liềm. Bạch......