Tag: Cây Bạch Cập

Cây Bạch Cập

CÂY BẠCH CẬP

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA CÂY BẠCH CẬP Rhizoma Bletiae Dược liệu là thân rễ chế biến từ cây bạch cập Bletia striata (Thunb.) Reichb., họ Lan Orchidaceae. Đặc điểm thực vật và phân bố.             Cây bạch cập thuộc loại thảo, sống nhiều năm, cao khoảng 90 cm, mọc hoang và được trồng ở những nơi......