Tag: cây Bách Bộ

cây Bách Bộ

CÂY BÁCH BỘ

Thông tin khoa học của CÂY BÁCH BỘ Tên khoa học của cây bách bộ: Stemona tuberosa Lour., Họ Bách Bộ Stemonaceae Tên khác: Dây Ba Mươi, Đẹt Ác, Bẳn Sam, Síp (Thái), Chầu Chàng (H’mông), Robat Tơhai, Hiungui (Giarai), Sam Sip lạc (Tày). 1.Đặc điểm thực vật Cây: Dây leo, sống nhiều năm, có thân mảnh, nhẵn,......