Tag: Cây Ba Kích

Cây Ba Kích

CÂY BA KÍCH

Thông tin khoa học của CÂY BA KÍCH Radix Morindae Ba kích là rễ phơi hoặc sấy khô của cây ba kích còn gọi là cây ruột gà Morinda officinalis  How. , họ Cà phê Rubiaceae. 1.Đặc điểm thực vật và phân bố Dây leo nhỏ, sống lâu năm, ngọn  dây non có màu tím, cành......

1 Comment