Tag: cây ba dót

cây ba dót

BA DÓT

BA DÓT Herba Eupatorii ayapanae Tên khoa học: Eupatorium ayapana Vent. Họ: Cúc-Asteraceae Dược liệu là bộ phận trên mặt đất phơi khô hoặc tươi của cây ba dót hoặc bả dột có nơi gọi là mần tươi tía 1.Đặc điểm thực vật. Cây thuộc thảo cao 30-50 cm. Thân tròn, đường kính 2-3mm. Đốt......