Tag: Cây Actiso

Cây Actiso

CÂY ACTISO

Thông tin khoa học của CÂY ACTISO Folium et Flos Cynarae scolymi Tên khoa học Cynara scolymus L., họ Cúc Asteraceae Đặc điểm thực vật Lá nhăn nheo, dài khoảng 1 – 1,2 m, rộng khoảng 0,5 m hay được chia nhỏ. Phiến lá xẻ thùy sâu hình lông chim, mép thuỳ khía răng cưa......