Tag: Cấu tạo trụ giữa của rễ cây

Cấu tạo trụ giữa của rễ cây

CẤU TẠO TRỤ GIỮA CỦA RỄ CÂY

1. Đặc điểm cấu tạo trụ giữa của rễ cây Trụ giữa là một phần quan trọng trong cấu tạo cấp một của rễ cây. Cấu tạo trụ giữa của rễ cây gồm có: trụ bì, hệ thống dẫn, tia ruột và mô mềm ruột. Trụ giữa chiếm vị trí trung tâm của rễ. 2.......