Tag: canhkina

canhkina

CANHKINA

CÂY CANHKINA Có nhiều loài canhkina như: Cinchona succirubra Pavon (canhkina đỏ), Cinchona calisaya Weddell (canhkina vàng), Cinchona officinalis L. (canhkina xám), Cinchona ledgeriana Moens (canhkina lá thon) và nhiều loài lai tạp khác như: Cinchona hybrida(sản phẩm lai giữa Cinchona ledgeriana và Cinchona succirubra). Cinchona robusta (sản phẩm lai giữa Cinchona officinalis và Cinchona succirubra). Trong đó canhkia đỏ được dùng phổ biến hơn. Họ cà phê (Rubiaceae) 1.Đặc điểm......