Tag: cánh kiến trắng

cánh kiến trắng

CÁNH KIẾN TRẮNG

CÂY CÁNH KIẾN TRẮNG Tên khoa học: Styrax sp. Họ Bồ đề Styracaceae. Việt Nam có 4 loài: Styrax tonkinensis Pierre, Styrax benzoin Dryand, Styrax agrestis G. Don, Styrax annamensis Guill. Loài Styrax tonkenensis có nhiều nhất ở Việt Nam , tiết ra nhiều nhựa nhất, được Dược điển Việt Nam I công nhận. 1.Đặc điểm thực vật và phân bố Cây gỗ......