Tag: Các phần của thân cây

Các phần của thân cây

CÁC PHẦN CỦA THÂN CÂY GIÀ

Theo quan niệm thông thường, một thân cây già gồm hai phần: 1. Phần vỏ Phần “vỏ” bóc ra được, bao gồm các phần sau nếu tính từ ngoài vào trong ở thân cây già: Lớp vỏ chết (thụ bì), cấu tạo bởi các phần đã chết của vỏ cấp một ở phía ngoài lớp......

ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC PHẦN CỦA THÂN CÂY

1. Định nghĩa Thân cây là một trong những cơ quan sinh dưỡng quan trọng của cây. Thân cây là cơ quan sinh dưỡng của cây, thường mọc ở trên không, từ dưới lên trên, có nhiệm vụ mang lá, hoa, quả và dẫn nhựa đi khắp cây. 2. Các phần của thân cây Các......