Tag: Bần và thụ bì

Bần và thụ bì

ĐẶC ĐIỂM, CẤU TẠO CỦA BẦN VÀ THỤ BÌ

1. Đặc điểm, cấu tạo của bần và thụ bì Bần và thụ bì là một trong hai loại mô che chở quan trọng của thực vật. 1.1. Bần Cấu tạo bởi nhiều lớp tế bào chết, bao bọc các phần già của cây. Tất cả các vách tế bào đã biến thành chất bần (suberin)......