Tag: bạch chỉ

bạch chỉ

BẠCH CHỈ

BẠCH CHỈ Radix Angelicae dahuricae Dược liệu là rễ phơi khô của cây bạch chỉ, Có hai thứ : Angelica dahurica (Fiseh. ex Hoffm.) Benth.et Hook.f họ Hoa Tán-Apiaceae Angelica dahurica (Lisch.ex Hoffm.) Benth.et Hook.var . formosana (Boiss) Shan et Yuan. 1,Đặc điểm thực vật. Cây thuộc thảo, thân rỗng, mặt ngoài màu tím hồng,......