Enter your keyword

Author: Dược sĩ Lê Hùng

Najatox

Najatox

Duoclieu.edu.vn xin giới thiệu đến độc giả những thông tin quan trọng về thuốc Najatox. Đây là những thông tin thuốc hữu ích để người bệnh biết được tác dụng, liều dùng, chống chỉ định hay lưu ý – thận trọng của thuốc Najatox là gì. Thuốc Najatox là thuốc gì? Chứa thành phần nào? Thuốc… View more

Mifentras 10

Mifentras 10

Duoclieu.edu.vn xin giới thiệu đến độc giả những thông tin quan trọng về thuốc Mifentras 10. Đây là những thông tin thuốc hữu ích để người bệnh biết được tác dụng, liều dùng, chống chỉ định hay lưu ý – thận trọng của thuốc Mifentras 10 là gì. Thuốc Mifentras 10 là thuốc gì? Chứa thành… View more

Siloflam 100

Siloflam 100

Duoclieu.edu.vn xin giới thiệu đến độc giả những thông tin quan trọng về thuốc Siloflam 100. Đây là những thông tin thuốc hữu ích để người bệnh biết được tác dụng, liều dùng, chống chỉ định hay lưu ý – thận trọng của thuốc Siloflam 100 là gì. Thuốc Siloflam 100 là thuốc gì? Chứa thành… View more

Hepbest 25mg

Hepbest 25mg

Duoclieu.edu.vn xin giới thiệu đến độc giả những thông tin quan trọng về thuốc Hepbest 25mg. Đây là những thông tin thuốc hữu ích để người bệnh biết được tác dụng, liều dùng, chống chỉ định hay lưu ý – thận trọng của thuốc Hepbest 25mg là gì. Thuốc Hepbest 25mg là thuốc gì? Chứa thành… View more

098.572.9595