Enter your keyword

Author: Dược sĩ Lê Hùng

Deginal

Deginal

Duoclieu.edu.vn xin giới thiệu đến độc giả những thông tin quan trọng về thuốc Deginal. Đây là những thông tin thuốc hữu ích để người bệnh biết được tác dụng, liều dùng, chống chỉ định hay lưu ý – thận trọng của thuốc Deginal là gì. Thuốc Deginal là thuốc gì? Chứa thành phần nào? Thuốc… View more

Gebhart

Gebhart

Duoclieu.edu.vn xin giới thiệu đến độc giả những thông tin quan trọng về thuốc Gebhart. Đây là những thông tin thuốc hữu ích để người bệnh biết được tác dụng, liều dùng, chống chỉ định hay lưu ý – thận trọng của thuốc Gebhart là gì. Thuốc Gebhart là thuốc gì? Chứa thành phần nào? Thuốc… View more

Gellux

Gellux

Duoclieu.edu.vn xin giới thiệu đến độc giả những thông tin quan trọng về thuốc Gellux. Đây là những thông tin thuốc hữu ích để người bệnh biết được tác dụng, liều dùng, chống chỉ định hay lưu ý – thận trọng của thuốc Gellux là gì. Thuốc Gellux là thuốc gì? Chứa thành phần nào? Thuốc… View more

Hep – Uso

Hep – Uso

Duoclieu.edu.vn xin giới thiệu đến độc giả những thông tin quan trọng về thuốc Hep – Uso. Đây là những thông tin thuốc hữu ích để người bệnh biết được tác dụng, liều dùng, chống chỉ định hay lưu ý – thận trọng của thuốc Hep – Uso là gì. Thuốc Hep – Uso là thuốc… View more

Keikai

Keikai

Duoclieu.edu.vn xin giới thiệu đến độc giả những thông tin quan trọng về thuốc Keikai. Đây là những thông tin thuốc hữu ích để người bệnh biết được tác dụng, liều dùng, chống chỉ định hay lưu ý – thận trọng của thuốc Keikai là gì. Thuốc Keikai là thuốc gì? Chứa thành phần nào? Thuốc… View more

Goclio

Goclio

Duoclieu.edu.vn xin giới thiệu đến độc giả những thông tin quan trọng về thuốc Goclio. Đây là những thông tin thuốc hữu ích để người bệnh biết được tác dụng, liều dùng, chống chỉ định hay lưu ý – thận trọng của thuốc Goclio là gì. Thuốc Goclio là thuốc gì? Chứa thành phần nào? Thuốc… View more

Kesera

Kesera

Duoclieu.edu.vn xin giới thiệu đến độc giả những thông tin quan trọng về thuốc Kesera. Đây là những thông tin thuốc hữu ích để người bệnh biết được tác dụng, liều dùng, chống chỉ định hay lưu ý – thận trọng của thuốc Kesera là gì. Thuốc Kesera là thuốc gì? Chứa thành phần nào? Thuốc… View more

Safvex

Safvex

Duoclieu.edu.vn xin giới thiệu đến độc giả những thông tin quan trọng về sản phẩm Safvex. Đây là những thông tin hữu ích để người bệnh biết được tác dụng, liều dùng, review hiệu quả và lưu ý khi sử dụng sản phẩm Safvex là gì. Safvex là sản phẩm gì? Chứa thành phần nào?… View more

098.572.9595