Enter your keyword

Author: Dược sĩ Lê Hùng

Bệnh viện Bộ Công An 30/4: Quy trình khám, Địa chỉ, Giờ làm việc

Bệnh viện Bộ Công An 30/4: Quy trình khám, Địa chỉ, Giờ làm việc

Tổng quan về Bệnh viện 30/4 Bộ Công An Bệnh viện Bộ Công An 30/4 là bệnh viện tuyến trực thuộc trung ương. Hình thành và phát triển +Bệnh viện thuộc Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, bộ Công an. Là Bệnh viện đa khoa hạng nhất và cũng là bệnh viện đứng đầu của lực… View more

Swellmen

Swellmen

Duoclieu.edu.vn xin giới thiệu đến độc giả những thông tin quan trọng về sản phẩm Swellmen. Đây là những thông tin hữu ích để người bệnh biết được tác dụng, liều dùng, review hiệu quả và lưu ý khi sử dụng sản phẩm Swellmen là gì. Swellmen là sản phẩm gì? Chứa thành phần nào?… View more

Hinewmum

Hinewmum

Duoclieu.edu.vn xin giới thiệu đến độc giả những thông tin quan trọng về sản phẩm Hinewmum. Đây là những thông tin hữu ích để người bệnh biết được tác dụng, liều dùng, review hiệu quả và lưu ý khi sử dụng sản phẩm Hinewmum là gì. Hinewmum là sản phẩm gì? Chứa thành phần nào?… View more

Maxgel

Maxgel

Duoclieu.edu.vn xin giới thiệu đến độc giả những thông tin quan trọng về thuốc Maxgel. Đây là những thông tin thuốc hữu ích để người bệnh biết được tác dụng, liều dùng, chống chỉ định hay lưu ý – thận trọng của thuốc Maxgel là gì. Thuốc Maxgel là thuốc gì? Chứa thành phần nào? Thuốc… View more

Ketozar

Ketozar

Duoclieu.edu.vn xin giới thiệu đến độc giả những thông tin quan trọng về thuốc Ketozar. Đây là những thông tin thuốc hữu ích để người bệnh biết được tác dụng, liều dùng, chống chỉ định hay lưu ý – thận trọng của thuốc Ketozar là gì. Thuốc Ketozar là thuốc gì? Chứa thành phần nào? Thuốc… View more

Esseil 10

Esseil 10

Duoclieu.edu.vn xin giới thiệu đến độc giả những thông tin quan trọng về thuốc Esseil 10. Đây là những thông tin thuốc hữu ích để người bệnh biết được tác dụng, liều dùng, chống chỉ định hay lưu ý – thận trọng của thuốc Esseil 10 là gì. Thuốc Esseil 10 là thuốc gì? Chứa thành… View more

Diaricin

Diaricin

Duoclieu.edu.vn xin giới thiệu đến độc giả những thông tin quan trọng về thuốc Diaricin. Đây là những thông tin thuốc hữu ích để người bệnh biết được tác dụng, liều dùng, chống chỉ định hay lưu ý – thận trọng của thuốc Diaricin là gì. Thuốc Diaricin là thuốc gì? Chứa thành phần nào? Thuốc… View more

Profen

Profen

Duoclieu.edu.vn xin giới thiệu đến độc giả những thông tin quan trọng về thuốc Profen. Đây là những thông tin thuốc hữu ích để người bệnh biết được tác dụng, liều dùng, chống chỉ định hay lưu ý – thận trọng của thuốc Profen là gì. Thuốc Profen là thuốc gì? Chứa thành phần nào?… View more

098.572.9595