Enter your keyword

Author: Dược sĩ Lê Hùng

Tinizol

Tinizol

Duoclieu.edu.vn xin giới thiệu đến độc giả những thông tin quan trọng về thuốc Tinizol. Đây là những thông tin thuốc hữu ích để người bệnh biết được tác dụng, liều dùng, chống chỉ định hay lưu ý – thận trọng của thuốc Tinizol là gì. Thuốc Tinizol là thuốc gì? Chứa thành phần nào?… View more

Trionstrep

Trionstrep

Duoclieu.edu.vn xin giới thiệu đến độc giả những thông tin quan trọng về thuốc Trionstrep. Đây là những thông tin thuốc hữu ích để người bệnh biết được tác dụng, liều dùng, chống chỉ định hay lưu ý – thận trọng của thuốc Trionstrep là gì. Thuốc Trionstrep là thuốc gì? Chứa thành phần nào?… View more

Yspuripax

Yspuripax

Duoclieu.edu.vn xin giới thiệu đến độc giả những thông tin quan trọng về thuốc Yspuripax. Đây là những thông tin thuốc hữu ích để người bệnh biết được tác dụng, liều dùng, chống chỉ định hay lưu ý – thận trọng của thuốc Yspuripax là gì. Thuốc Yspuripax là thuốc gì? Chứa thành phần nào?… View more

A.T Desloratadin

A.T Desloratadin

Duoclieu.edu.vn xin giới thiệu đến độc giả những thông tin quan trọng về thuốc A.T Desloratadin. Đây là những thông tin thuốc hữu ích để người bệnh biết được tác dụng, liều dùng, chống chỉ định hay lưu ý – thận trọng của thuốc A.T Desloratadin là gì. Thuốc A.T Desloratadin là thuốc gì? Chứa… View more

Vacunace

Vacunace

Duoclieu.edu.vn xin giới thiệu đến độc giả những thông tin quan trọng về thuốc Vacunace. Đây là những thông tin thuốc hữu ích để người bệnh biết được tác dụng, liều dùng, chống chỉ định hay lưu ý – thận trọng của thuốc Vacunace là gì. Thuốc Vacunace là thuốc gì? Chứa thành phần nào? Thuốc… View more

Antacil

Antacil

Duoclieu.edu.vn xin giới thiệu đến độc giả những thông tin quan trọng về thuốc Antacil. Đây là những thông tin thuốc hữu ích để người bệnh biết được tác dụng, liều dùng, chống chỉ định hay lưu ý – thận trọng của thuốc Antacil là gì. Thuốc Antacil là thuốc gì? Chứa thành phần nào? Thuốc… View more

Vocfor 4mg

Vocfor 4mg

Duoclieu.edu.vn xin giới thiệu đến độc giả những thông tin quan trọng về thuốc Vocfor 4mg. Đây là những thông tin thuốc hữu ích để người bệnh biết được tác dụng, liều dùng, chống chỉ định hay lưu ý – thận trọng của thuốc Vocfor 4mg là gì. Thuốc Vocfor 4mg là thuốc gì? Chứa thành… View more

Bromanase

Bromanase

Duoclieu.edu.vn xin giới thiệu đến độc giả những thông tin quan trọng về thuốc Bromanase. Đây là những thông tin thuốc hữu ích để người bệnh biết được tác dụng, liều dùng, chống chỉ định hay lưu ý – thận trọng của thuốc Bromanase là gì. Thuốc Bromanase là thuốc gì? Chứa thành phần nào? Thuốc… View more

Domuvar

Domuvar

Duoclieu.edu.vn xin giới thiệu đến độc giả những thông tin quan trọng về thuốc Domuvar . Đây là những thông tin thuốc hữu ích để người bệnh biết được tác dụng, liều dùng, chống chỉ định hay lưu ý – thận trọng của thuốc Domuvar là gì. Thuốc Domuvar là thuốc gì? Chứa thành phần nào?… View more

098.572.9595