Enter your keyword

Thuốc

Bé ho Mekophar

Bé ho Mekophar

Duoclieu.edu.vn xin giới thiệu đến độc giả những thông tin quan trọng về thuốc Bé ho Mekophar. Đây là những thông tin thuốc hữu ích để người bệnh biết được tác dụng, liều dùng, chống chỉ định hay lưu ý – thận trọng của thuốc Bé ho Mekophar là gì. Thuốc Bé ho Mekophar là… View more

Itamelagin

Itamelagin

IDuoclieu.edu.vn xin giới thiệu đến độc giả sản phẩm thuốc Itamelagin có tác dụng. Tham khảo thông tin chi tiết về thuốc này để biết thuốc Itamelagin là thuốc gì và có tác dụng gì. Thuốc Itamelagin có tác dụng gì? Chứa thành phần nào? Tác dụng của thuốc Itamelagin? Thuốc Itamelagin chứa hoạt chất… View more

Najatox

Najatox

Duoclieu.edu.vn xin giới thiệu đến độc giả những thông tin quan trọng về thuốc Najatox. Đây là những thông tin thuốc hữu ích để người bệnh biết được tác dụng, liều dùng, chống chỉ định hay lưu ý – thận trọng của thuốc Najatox là gì. Thuốc Najatox là thuốc gì? Chứa thành phần nào? Thuốc… View more

Mifentras 10

Mifentras 10

Duoclieu.edu.vn xin giới thiệu đến độc giả những thông tin quan trọng về thuốc Mifentras 10. Đây là những thông tin thuốc hữu ích để người bệnh biết được tác dụng, liều dùng, chống chỉ định hay lưu ý – thận trọng của thuốc Mifentras 10 là gì. Thuốc Mifentras 10 là thuốc gì? Chứa thành… View more

Siloflam 100

Siloflam 100

Duoclieu.edu.vn xin giới thiệu đến độc giả những thông tin quan trọng về thuốc Siloflam 100. Đây là những thông tin thuốc hữu ích để người bệnh biết được tác dụng, liều dùng, chống chỉ định hay lưu ý – thận trọng của thuốc Siloflam 100 là gì. Thuốc Siloflam 100 là thuốc gì? Chứa thành… View more

Hepbest 25mg

Hepbest 25mg

Duoclieu.edu.vn xin giới thiệu đến độc giả những thông tin quan trọng về thuốc Hepbest 25mg. Đây là những thông tin thuốc hữu ích để người bệnh biết được tác dụng, liều dùng, chống chỉ định hay lưu ý – thận trọng của thuốc Hepbest 25mg là gì. Thuốc Hepbest 25mg là thuốc gì? Chứa thành… View more

Zelfamox

Zelfamox

Duoclieu.edu.vn xin giới thiệu đến độc giả những thông tin quan trọng về thuốc Zelfamox. Đây là những thông tin thuốc hữu ích để người bệnh biết được tác dụng, liều dùng, chống chỉ định hay lưu ý – thận trọng của thuốc Zelfamox là gì. Thuốc Zelfamox là thuốc gì? Chứa thành phần nào?… View more

Tefostad T300

Tefostad T300

Duoclieu.edu.vn xin giới thiệu đến độc giả sản phẩm thuốc Tefostad T300 có tác dụng điều trị viêm gan B dự phòng lây virus HIV. Tham khảo thông tin chi tiết về thuốc này để biết thuốc Tefostad T300 là thuốc gì và có tác dụng gì. Thuốc Tefostad T300 có tác dụng gì? Chứa thành… View more

Novotane Ultra

Novotane Ultra

Duoclieu.edu.vn xin giới thiệu đến độc giả sản phẩm thuốc Novotane Ultra có tác dụng làm giảm kích ứng mắt. Tham khảo thông tin chi tiết về thuốc này để biết thuốc Novotane Ultra là thuốc gì và có tác dụng gì. Thuốc Novotane Ultra có tác dụng gì? Chứa thành phần nào? Tác dụng của… View more

098.572.9595